Lejebetingelser - Let's Dance Lokaleudlejning

Lejebetingelser

Adresse

Lystrupvej 62, 8240 Risskov og Damagervej 10, 8260 Viby J

Lokaler

Risskov:
Tre sale på adressen.            
Sal 1: 264 m2 , Sal 2: 126 m2, Sal 3 180 m2, plus lounge/cafe med køkken, omklædningsrum, fire toiletter og privat kontor.

Viby: 
To sale på adressen plus lounge/café med køkken, to toiletter og et privat kontor.

Pris for leje af lokaler

0-50 personer: 5.500 kr. inkl. rengøring
50-100 personer: 6.500 kr. inkl. rengøring
100-150 personer: 7.500 kr. inkl. rengøring (150 er max antal)

   

Pris ekstra rengøring

Lejeprisen er inklusiv betaling for slutrengøring, som normalt er kr. 500. Såfremt der er brug for ekstra rengøring, kontaktes lejer med opkrævning for dette. Dette afhænger af, hvordan lokalerne afleveres.

Betaling

Såfremt en lejeaftale annulleres af lejer senere end 45 dage før lejedatoen betales 50% af lejen.
Lejen betales senest 3 dage efter leje dato.

Betalings info

Betaling sker til Jyske Bank : reg nr. 5075 - 2217229. Der vil blive sendt en faktura til regnskabet.

Udlejer

Danseskolen Lets Dance v/Brian Eriksen og Marianne Eihilt

Udlejers Kontakt info

Har I spørgsmål venligst benyt

Mail: info@letsdance.tv

Tlf. nr.: 70 22 24 43

Bemærk: Da danseskolen ikke holder åben om aftenen når der er fest, må alle forhold vedrørende lejen være afklaret inden. 

Nøgle

Der udleveres en nøglebrik til danseskolen. Når lokalerne forlades er det lejers ansvar at låse og aflevere disse senest 3 dage efter.

   

RENGØRING

 • Det er lejerens ansvar at rydde op og tørre væsker op fra gulvet, og fjerne eventuelle glasskår senest inden lejemålet forlades. Der står støvsuger i depotrummet. Dette således at danseskolens gulv ikke beskadiges.
 • Danseskolens daglige rengøringspersonale sørger for slutrengøring efter fester.
 • Det er lejers ansvar at aflevere alle lokaler opryddet. Dvs. lokalet ser ud som da I modtog dem
  Alle stole, borde og service og andet der har været i brug, stilles på plads. Stole bedes I stable i 12 stk. oven i hinanden, så de ikke fylder mere end højest nødvendigt inde på depotet.
 • Service, altså tallerkner, bestik og glas har lejer selv ansvar for at rengøre. Vær venligst opmærksom på, at det står præcis samme sted, som da I tog det på depotet.
 • Affald: Dette bæres ud i containere udenfor, som står til højre for hoveddøren i Risskov og overfor Caféen i Viby.
 • Vin og andre flasker skal lejer selv fjerne, da de ikke må kastes i containeren.
 • Der må IKKE efterlades madrester på danseskolen, dette gælder også i køleskabe og ovn.
 • Risskov: Specielt med duge gælder det, at de grå skal tørres af med fugtig klud med sulfo, og derefter foldes i ca. 30 cm som da I modtog dem.  De duge der er madrester på, som ikke kan tørres af, bedes I lægge ved vaskemaskinen.
  Hvide duge skal rulles på rør efter at være blevet tørt af. 
 • Viby: Duge skal rulles på rør efter at være blevet tørt af.

Det er vigtigt at alt er klart og rengjort på det aftalte tidspunkt, da rengøringspersonalet kommer umiddelbart herefter. 

VILKÅR

 • Hvis der ønskes fremvisning af lokaler, bedes i sende mail til info@letsdance.tv, og så kontakter vi jer for at aftale tidspunkt.
 • Lokalerne udlejes ikke til ungdomsfester og nytårsaften.
 • Det er vigtigt at lejer gør sig bekendt med indholdet af denne lejeaftale, forud for underskrift, idet lejer med sin underskrift har accepteret dette indhold. Eventuelle specielle aftaler, tilføjes aftalen inden accepten.
 • Lejer er personlig ansvarlig for det lejede i hele lejeperioden. Det betyder at lejer er forpligtet til at erstatte eventuelle skade på det lejede, lejemålets indbo og varer der findes i café.
 • Manglende eller beskadigede inventar, service, duge borde eller stole erstattes af lejer til gældende genanskaffelsespriser. Lejer bedes maile liste med mangler straks efter lejeperioden, til info@letsdance.tv, hvorefter prisen vil blive oplyst til lejer, som skal betale denne straks.
 • Det er forbudt at ryge indenfor på danseskolen.
 • Lejer er ansvarlig for sine gæster og deres færden på hele ejendommen. 
 • Lejer får adgang til danseskolens kontor. Det er alene lejeren personligt og han /hendes partner som må have adgang til kontoret.
 • Alle cafévarer og kaffemaskine er danseskolens ejendom, og må ikke benyttes. Det er lejerens ansvar at oplyse udlejer pr. mail hvis dette mod forventning ikke overholdes.
 • Køleskabe kan efter behov tømmes for at gøre plads til egne mad og drikkevarer, men skal stilles tilbage på nøjagtigt samme sted.
 • Vinduerne skal altid være lukkede, så vi ikke forstyrer naboerne. 
 • Man må ikke ændre i den skrift Let´s Dance har på tavlerne i baren. 

Lets Danse ønsker jer en god fest.