Lejebetingelser

Adresse

Lystrupvej 62, 8240 Risskov og Damagervej 10, 8260 Viby J

Lokaler

Risskov:
3 sale på adressen.            
Sal 1: 264 m2 , Sal 2: 126 m2, Sal 3 180 m2, plus lounge/cafe med lille køkken, omklædningsrum, 4 toiletter og privat kontor.

Viby: 
2 sale på adressen plus lounge/café med lille køkken, 2 toiletter og et privat kontor.

Pris for leje af lokaler

0-50 personer: 5.500 kr. inkl. rengøring
50-100 personer: 6.500 kr. inkl. rengøring
100-150 personer: 7.500 kr. inkl. rengøring (150 er max antal)

   

Pris ekstra rengøring

Lejeprisen er inklusiv betaling for slutrengøring, som normalt er kr. 500. Såfremt der er brug for ekstra rengøring, kontaktes lejer med opkrævning for dette. Dette afhænger af, hvordan lokalerne afleveres.

Betaling

Såfremt en lejeaftale annulleres af lejer senere end 45 dage før lejedatoen betales 50% af lejen.
Lejen betales senest 3 dage efter leje dato.

Betalings info

Betaling sker til Jyske Bank : reg nr. 5075 - 2217229

Udlejer

Danseskolen Lets Danse v/Brian Eriksen og Marianne Eihilt

Udlejers Kontakt info

Har I spørgsmål venligst benyt

Mail: info@letsdance.tv

Tlf. nr.: 70 22 24 43

Bemærk: Da danseskolen ikke holder åben om aftenen når der er fest, må alle forhold vedrørende lejen være afklaret inden. 
Såfremt der i nødstilfælde er behov for at komme i kontakt med os på aftenen, kan I prøve på ovennævnte telefonnumre.

Nøgle

Der udleveres 1 nøglesæt til danseskolen. Når lokalerne forlades er det lejers ansvar at låse og aflevere disse senest 3 dage efter.

Port til området

Området er normalt aflåst når danseskolen har lukket.

Senest 7 dage før lejeperioden, skal lejer meddele Let's Dance via mail på info@letsdance.tv hvornår porten skal være åben. Reglen er at porten skal være lukket når lokalerne forlades af sidste mand.  Dvs. I skal i mailen oplyse hvornår de første kommer og hvornår de sidste går hjem.

Bemærk at man dog altid kan åbne porten indefra, ved at trykke på den hvide kontakt ved branddøren inde i sal 1. Herefter er porten åben i ca. 30 sekunder. Der er et tastatur ved porten, hvor man skal indtaste en kode hvis porten er lukket.

BEMÆRK: Kode til port og kontor udleveres ifm underskrivning af kontrakt.

RENGØRING

 • Det er lejerens ansvar at rydde op og tørre væsker op fra gulvet, og fjerne eventuelle glasskår senest inden lejemålet forlades. Der står støvsuger i depotrummet. Dette således at danseskolens gulv ikke beskadiges.
 • Danseskolens daglige rengøringspersonale sørger for slutrengøring efter fester.
 • Det er lejers ansvar at aflevere alle lokaler opryddet. Dvs. lokalet ser ud som da i ankom.
  Alle stole, borde og service og andet der har været i brug, stilles på plads. Stole bedes I stable i 12 stk. oven i hinanden, så de ikke fylder mere end højest nødvendigt inde på depotet.
 • Service, altså tallerkner, bestik og glas har lejer selv ansvar for at rengøre.
 • Affald: Dette bæres ud i containere udenfor, som står til venstre for hovedøren.
 • Vin og andre flasker skal lejer selv fjerne, da de ikke må kastes i containeren.
 • Der må IKKE efterlades madrester på danseskolen, dette gælder også i køleskabe og ovn.
 • Risskov: Specielt med duge gælder det, at disse skal tørres af med fugtig klud med sulfo, og derefter rulles …….  (Dugene bedes I rulle sammen efter de er blevet tørret af – helst ikke foldes, da de så bliver krøllede. De duge der er madrester på, som ikke kan tørres af, bedes I lægge inde på kontoret)

Det er vigtigt at alt er klart og rengjort på det aftalte tidspunkt, da rengørings personalet kommer umiddelbart herefter. 

 

VILKÅR

 • Hvis der ønskes fremvisning af lokaler, bedes i sende mail til info@letsdance.dk, og så kontakter vi jer for at aftale tidspunkt.
 • Lokalerne udlejes ikke til ungdomsfester og nytårsaften.
 • Det er vigtigt at lejer gør sig bekendt med indholdet af denne lejeaftale, forud for underskrift, idet lejer med sin underskrift har accepteret dette indhold. Eventuelle specielle aftaler,    tilføjes aftalen inden accepten.
 • Lejer er personlig ansvarlig for det lejede i hele lejeperioden. Det betyder at lejer er forpligtet til at erstatte eventuelle skade på det lejede, lejemålets indbo og varer der findes i cafe.
 • Salene lejes som hovedregel samlet, men i specielle situationer hvor lejer kender en anden der også gerne vil leje samme dag, tilbyder vi 25% rabat til begge lejere.
 • Manglende eller beskadigede inventar, service, duge borde eller stole erstattes af lejer til gældende genanskaffelsespriser. Lejer bedes maile liste med mangler straks efter lejeperioden, til info@letsdance.tv, hvorefter den genanskaffet pris vil blive oplyst til lejer, som skal betale denne straks.
 • Det er forbudt at ryge indenfor på danseskolen.
 • Lejer er ansvarlig for sine gæster og deres færden på hele ejendommen. 
 • Det er lejers ansvar at gøre gæster bekendt med at der er strøm i hegnet omkring ejendommen, og at de derfor skal undlade at berøre dette.
 • Lejer får adgang til danseskolens kontor. Det klargøres her at det er alene er lejeren personligt og han /hendes partner som må have adgang til kontoret.
 • Alle varer er danseskolens ejendom, og må således ikke tages eller bruges. Det er lejerens ansvar at oplyse udlejer pr. mail hvis dette mod forventning ikke overholdes.
 • Køleskabe kan efter behov tømmes for at gøre plads til egne mad og drikkevarer, men skal stilles tilbage på nøjagtigt samme sted.
 • I Risskov skal vinduerne ud til togskinnerne altid være lukket når der spilles musik.
 • I Viby skal vinduerne være lukket kl. 23.

 

Lets Danse ønsker jer en god fest.